Všeobecné obchodní podmínky

Datum platnosti všeobecných obchodních podmínek: 18.07.2019

Platnou verzi Smluvních podmínek si můžete stáhnout z následujícího odkazu:

Všeobecné obchodní podmínky